Chính sách thanh toán

1.Thanh toán trực tiếp

2.Thanh toán chuyển khoản

3.Thanh toán qua đường bưu điện