Hoàng Long –

0901 389 279

English English Vietnamese Vietnamese

giới thiệu thùng carton 3 lớp

  • Giới thiệu thùng carton 3 lớp

    Thùng carton 3 lớp là thùng có 3 lớp giấy bằng carton . Trong đó thùng có 2 lớp giấy mặt ở ngoài và một lớp sóng dạng hình sin ở giữa. Sóng này có thể có độ cao thấp […]

    31 Tháng Ba, 2022Xem thêm