12 tiêu chuẩn kiểm tra quy trình sản xuất bao bì hộp giấy

Admin 21/04/2023

Bao bì hộp giấy là một trong những sản phẩm in thông dụng và rất thường gặp. Đây là  dạng bao bì cấp 1 hoặc cấp 2 vừa dùng để chứa đựng sản phẩm, vừa mang chức năng quảng cáo. Do đó nó rất được chú  ý và quan tâm về  mặt chất lượng.

Về cơ bản đây là quy trình kiểm tra chất lượng cho hộp giấy bằng phương pháp in Offset. Đây là phương pháp in sử dụng phổ biến, cho chất lượng cao và thích hợp với nguyên vật liệu làm hộp là giấy. Trong bài viết này chúng tôi cũng trình bày về các tiêu chuẩn kiểm tra cho vật liệu thường sử dụng, bao gồm cả giấy thông, carton ép, carton dợn sóng.

I. KIỂM TRA VẬT LIỆU

Kiểm tra vật liệu: Bài viết tập trung cho sản phẩm bao bì hộp giấy với nguyên vật liệu chính cấu thành sản phẩm là giấy. Do đó bài báo xin được trình bày cách thức kiểm tra chất lượng cho các loại giấy có thể làm hộp/thùng như sau:

* Giấy carton ép (duplex, bristol, ivory) để làm hộp carton: kiểm tra tính chất bề mặt, độ dày, định lượng, độ bền kéo căng, độ bền bục, độ bền đâm thủng.

* Giấy kraft để làm tấm carton lượn sóng (dạng cuộn hoặc dạng tờ rời): kiểm tra tính chất bề mặt, độ dày, định lượng, độ bền kéo căng, độ bền bục, độ bền đâm thủng.

* Tấm carton lượn sóng để làm thùng carton lượn sóng (kiện dạng cuộn hoặc dạng tấm): độ dày, định lượng, độ bền kéo căng, độ bền bục, độ bền nén.

Kiểm tra giới hạn chịu đựng của sản phẩm

* Hộp carton: độ bền nén, độ bền khi rơi.

* Thùng carton lượn sóng: độ bền nén, độ bền khi rơi.

 

Kiểm tra chất lượng sóng giấy

TIÊU CHUẨN KIỂM TRA :

* Tiêu chuẩn về phương pháp lấy mẫu: TAPPI  T400, FEFCO #1, ISO 1986:2002

* Tiêu chuẩn về phương pháp khí hậu hoá giấy: TAPPI  T402, ISO 1987:1990

Cấu trúc cơ bản của giấy

ZD: Z Direction – Hướng chịu lực

MD: Machine Direction – Hướng song song

CD: Cross Direction – Hướng vuông góc

1. Loại vật liệu

* Mục đích: kiểm tra xem có đúng loại giấy cần dùng hay không.

* Đối tượng vật liệu: giấy carton ép, giấy kraft, tấm carton lượn sóng.

* Phương pháp kiểm tra: dựa vào sự đối chiếu với bộ mẫu giấy có sẵn, riêng tấm carton lượn sóng kiểm tra số lớp sóng.

2. Độ trắng

* Mục đích: kiểm tra độ trắng của giấy, giấy càng trắng thì độ tương phản hình ảnh in sẽ tốt hơn

* Đối tượng vật liệu: giấy carton ép.

* Phương pháp kiểm tra:

Lấy mẫu thử: lấy 10 tờ ở mỗi cuộn hoặc mỗi ram với kích thước 10 x 10 cm, số bộ mẫu thử bằng số cuộn hoặc ram giấy.

Dùng máy đo màu quang phổ đo độ trắng của giấy ở 5 vị trí khác nhau trên cùng một tờ mẫu. Mỗi lần đo một tờ.

* Đơn vị đo: toạ độ màu CIE Lab

* Thiết bị kiểm tra: máy đo màu quang phổ

3. Độ phẳng

* Mục đích: liên quan đến khả năng in ấn và tráng phủ của giấy

* Đối tượng vật liệu: giấy carton ép

* Phương pháp kiểm tra:

Carton ép, giấy kraft: lấy 10 tờ mẫu thử ở mỗi cuộn hoặc mỗi ram, kích thước tối thiểu là 20 x 25 cm, số bộ mẫu thử bằng số cuộn hoặc ram giấy, mỗi lần cân một bộ.

Điều hoà giấy

Sử dụng các thiết bị phù hợp với một trong các phương pháp thoát khí: Parker Print Surf, Bendtsen, Shelfield.

* Chuẩn quốc tế: ISO 8791-1,-2,-3,-4

* Thiết bị kiểm tra: các thiết bị kiểm tra tương ướng với mỗi phương pháp

Cốc Bendtsen – đo khoảng thời gian một lượng không khí có thể tích V thoát ra khỏi cốc

 

Kiểm tra thùng giấy

4. Định lượng giấy

* Mục đích: kiểm tra định lượng giấy vì các tính chất độ bền của giấy phụ thuộc vào định lượng, ảnh hưởng đến việc xác định phương án thiết kế và thành phẩm, ngoài ra còn ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm

* Đối tượng vật liệu: giấy carton ép, giấy kraft, tấm carton lượn sóng

* Phương pháp kiểm tra:

Carton ép, giấy kraft: lấy 10 tờ mẫu thử ở mỗi cuộn hoặc mỗi ram, kích thước tối thiểu là 20 x 25 cm, số bộ mẫu thử bằng số cuộn hoặc ram giấy,  mỗi lần cân một bộ.

Tấm carton lượn sóng: lấy 10 tấm ở mỗi kiện, kích thước tối thiểu 20 x 25 cm, mỗi lần cân một bộ.

Điều hoà giấy

Dùng cân điện tử đo từng mẫu thử, lấy giá trị trung bình các lần

* Chuẩn quốc tế: EN ISO 536, ISO 5638, TAPPI T 410, FEFCO # 2

* Thiết bị kiểm tra: cân điện tử

5. Độ dày

* Mục đích: độ dày giấy ảnh hưởng đến độ cứng tấm carton nên việc kiểm tra xác định độ dày cùng với định lượng tấm carton nhằm kiểm soát quá trình sản xuất, đảm bảo sự đồng nhất trong quá trình sản xuất và vận chuyển sản phẩm.

* Đối tượng vật liệu: giấy carton ép, giấy kraft, tấm carton lượn sóng

* Phương pháp kiểm tra:

Carton ép: lấy một xấp mẫu thử (tối thiểu 10 tờ)

Tấm carton lượn sóng: lấy tối thiểu 10 tấm kích thước tuỳ ý, mỗi lần đo một tấm

Dùng thước panme hoặc dùng máy đo điện tử để đo độ dày, lấy giá trị trung bình các lần đo

* Chuẩn quốc tế: ISO 534, EN 20534, TAPPI T 411

* Thiết bị kiểm tra: thước panme hoặc máy đo điện tử

6. Độ bền bục

* Mục đích: xác định độ bền của vật liệu khi chịu áp lực phân tán lên một khoảng diện tích trên vật liệu cho đến khi bị rách nhằm dự đoán tính chất chịu lực của vật liệu.

* Đối tượng vật liệu: giấy carton ép, giấy kraft, tấm carton lượn sóng

* Phương pháp kiểm tra:

Carton ép: lấy tối thiểu 20 tấm, kích thước tối thiểu là 100 x 100 cm, mỗi lần đo một tấm

Tấm carton lượn sóng: lấy tối thiểu 10 tấm, kích thước min 100 x 100 cm, mỗi lần đo một tấm

Đơn vị đo: kPa

* Chuẩn quốc tế: ISO 2759, TAPPI T807, TAPPI  T810

* Thiết bị kiểm tra: máy kiểm tra độ bền bục với bơm thuỷ lực và ngàm kẹp dạng vòng xuyến

 

Máy kiểm tra thùng carton

7. Độ bền đâm thủng

* Mục đích: xác định độ bền của vật liệu khi chịu một áp lực tập trung trước khi bị đâm thủng, nhằm dự đoán tính chất chịu lực của vật liệu.

* Đối tượng vật liệu: giấy carton ép, giấy kraft, tấm carton lượn sóng

* Phương pháp kiểm tra:

Carton ép: lấy một xấp mẫu thử (tối thiểu 10 tờ)

Tấm carton lượn sóng: lấy tối thiểu 10 tấm, mỗi lần đo một tấm

Dùng máy kiểm tra, đơn vị đo: J.

* Chuẩn quốc tế: ISO 3036, TAPPI  T803, DIN  53142-2

* Thiết bị kiểm tra: máy kiểm tra độ bền đâm thủng với đầu kiểm tra hình tứ diện

bao bì hộp giấy

Bao bì hộp giấy

8. Độ bền kéo của bao bì hộp giấy

* Mục đích: xác định độ chịu lực kéo của vật liệu đến khi bị đứt, rách. Độ bền kéo có liên quan đến độ liên kết của cấu trúc sợi của vật liệu, xác định khả năng chịu lực kéo của vật liệu trong quá trình sản xuất

* Đối tượng vật liệu: giấy carton ép, giấy kraft, tấm carton lượn sóng

* Phương pháp kiểm tra:

Carton ép, giấy kraft: lấy một xấp mẫu thử (tối thiểu 10 tờ)

Tấm carton lượn sóng: lấy tối thiểu 10 tấm, mỗi lần đo một tấm

Đơn vị đo: N/m

* Chuẩn quốc tế: EN ISO 1924, TAPPI  T494

9. Độ bền nén phẳng của bao bì hộp giấy

* Mục đích: xác định áp lực theo trục Z mà lớp sóng tấm carton lượn sóng chịu được trước khi bị xẹp, liên quan đến khả năng chất xếp của thùng carton.

* Đối tượng vật liệu: tấm carton lượn sóng

* Phương pháp kiểm tra:

Lấy một số lượng tuỳ ý (tối thiểu 10 tấm, kích thước 20 x 25 cm) tấm carton để làm mẫu thử

Đặt mỗi tấm lên máy nén để kiểm tra áp lực trong một khoảng thời gian hoặc cho đến khi bị xẹp, hỏng.

Đơn vị đo: kN

* Chuẩn quốc tế: ISO 3035, EN 23035, TAPPI  T825

* Thiết bị kiểm tra: máy nén

10. Độ bền nén biên 

* Mục đích: xác định áp lực tác dụng theo chiều song song hướng sóng mà lớp sóng tấm carton chịu được trước khi bị hỏng, liên quan đến khả năng chịu tải của thùng carton.

* Đối tượng vật liệu: tấm carton lượn sóng

* Phương pháp kiểm tra:

Lấy một số lượng tuỳ ý (tối thiểu 10 tấm, kích thước 20 x 25 cm) tấm carton để làm mẫu thử

Đặt mỗi tấm lên máy nén để kiểm tra áp lực trong một khoảng thời gian hoặc cho đến khi bị xẹp, hỏng.

Đơn vị đo: kN

* Chuẩn quốc tế: EN ISO 3037, TAPPI T 811

* Thiết bị kiểm tra: máy nén

11. Khả năng chất xếp

* Mục đích: xác định khả năng chất xếp cao của hộp carton và thùng carton lượn sóng, dự đoán độ bền của các loại bao bì hộp giấy này trong quá trình vận chuyển và phân phối.

* Đối tượng vật liệu: hộp carton, thùng carton lượn sóng

* Phương pháp kiểm tra:

Lấy một số lượng tuỳ ý (tối thiểu 10) các hộp hay thùng carton để làm mẫu thử

Đặt mỗi hộp hoặc thùng lên máy nén để kiểm tra áp lực trong một khoảng thời gian hoặc cho đến khi bị xẹp, hỏng.

Đơn vị đo: kN

* Chuẩn quốc tế: ISO 12048, EN 22872, TAPPI T 804, EN 22874

* Thiết bị kiểm tra: máy nén­

12. Độ bền bao bì hộp giấy khi rơi

* Mục đích: xác định độ bền của bao bì khi bị rơi từ một độ cao nhất định trong quá trình vận chuyển hay phân phối.

* Đối tượng vật liệu: hộp carton, thùng carton lượn sóng

* Phương pháp kiểm tra:

Lấy một số lượng tuỳ ý (tối thiểu 10) các hộp hay thùng carton để làm mẫu thử

Đặt mỗi hộp hoặc thùng lên máy kiểm tra giả lập sự rơi.

Thiết bị kiểm tra: máy kiểm tra giả lập sự rơi

Hãy theo dõi và chia sẻ bài viết cùng chúng tôi:
error
fb-share-icon